REFERANSER

SALMON EVOLUTION OPPDRETTSANLEGG PÅ LAND, INDRE HARØY

Byggherre: Salmon Evolution

Hoved Entreprenør: Artec Aqua AS

Underentreprenør plass-støpt betong: Strand og Stubø Entreprenør AS

Hoved entreprise kostnad: ca 1,3 mrd eks mva

Plass støpt betong entreprise trinn 1: ca 82 mil eks mva

Entreprise form: Hovedunderentreprise, NS8415

Byggetid: 2,5år

Rolle: Prosjektleder plass støpt betong for Strand og Stubø Entreprenør

Salmon Evolution ett av Europas største oppdrettsanlegg på land på Indre Harøy. Anlegget skal være et kombinert gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg, som vil si at om lag 70 prosent av vannet i tankene skal renses og resirkuleres, mens 30 prosent skal pumpes inn fra sjøen.

Tankene på et nedlagt steinbrudd på Indre Herøya i Romsdal, skal huse tilsammen 28.000 tonn laks.

Salmon Evolution forventer at produksjonstiden for laksen vil være 12 måneder. I sjøanlegg er det vanlig med 15 til 18 måneder produksjonstid.


KONTOR OG POLIKLINIKK VED UNIVERSITET NORD NORGE TROMSØ

avd Åsgård

Byggherre: Malthus Uniteam AS

Entreprisekostnad: 36 mil eks mva

Entrepriseform: Totalentreprise, NS8407

Ferdigstillelse: 2021

Rolle: Prosjektleder TE


Andre opplysninger: Prosjektet består av etablering av funksjonelle fasiliteter i tilknytting til eksisterende psykiatrisk sykehus. Bygget er i 2 etg med 800m2 per etg. Moderne lege/ student kontorer med SD anlegg og Air Master ventilasjonssystem.

Poliklinikk Åsgård er over to plan og inneholde kontorer, møterom, samtalerom, spesialkontorer, venterom, ekspedisjon, pauserom, garderober, toalett, kopirom, bøttekott, korridorsoner og tekniske rom. Bygget vil bestå av 60 moduler. Mellomgang til eksisterende bygg vil bli stedbygd. Hver etasje har en to korridors løsning. Alle oppholdsrom er mot yttervegg. I midtkjernen er det tekniske rom, toaletter og garderober. Bygget er et midlertidig bygg, men prosjekteres og bygges iht kravene i TEK17 permanent bygg. Universelle krav er ivaretatt.

HADSEL HELSESENTER

Byggherre: Hadsel kommune

Entreprisekostnad: 48 mil eks mva

Entrepriseform: Totalentreprise, NS8407

Ferdigstillelse: 2020

Rolle: Prosjektleder TE


Andre opplysninger: Prosjektet omfatter prosjektering og bygg av nytt helsehus på Stokmarknes. Helsehuset er bygget som modul i to etasjer, ca 800m2 hver. I første etasje er det flere legekontor, garderober, laboratorier med moderne utstyr og ambulanse med akuttmottak. I andre etasje er garderober, legekontorer, venterom og gymsal for rehabilitering.

Parkeringsplass på øst og vest siden av bygget for besøkende og ansatte.

DALE BARNESKOLE

Byggherre: Kristiansund kommune

Entreprisekostnad: 26 mil eks mva

Entrepriseform: Totalentreprise, NS8407

Ferdigstillelse: 2018

Rolle: Prosjektleder TE, Grytnes Entreprenør AS


Andre opplysninger: Dale Barneskole ble i skoleåret 2017/2018 utvidet med 800 m² i forlengelse av skolens sørfløy.

I tilbyggets 1. etasje åpner ny avdeling for «Forsterka skole». Avdelingen, inspirert av «Autismetilbudet» ved Åsveien skole, er tilpasset elever med spesielle behov og inneholder bl.a. baserom/klasserom for enkeltelever, garderober, egne garderober for personale, og fellesarealer som sanserom, stue og kjøkken.

I tilbyggets 2. etasje har skolen fått to nye klasserom, med støttefunksjoner som garderober og grupperom, som muliggjør en tredeling av to klassetrinn, mot dagens todeling. I tillegg er det bygd to nye lærerarbeidsrom for å imøtekomme økt bemanning ved skolen.

SERVICETORGET, KRISTIANSUND KOMMUNE

Byggherre: Kristiansund kommune

Entreprisekostnad: 43 mil eks mva

Entrepriseform: Totalentreprise, NS8407

Ferdigstillelse: 2018

Rolle: Prosjektleder TE, Grytnes Entreprenør AS


Andre opplysninger: Totalombygging fra foretningsbygg til nytt kontor og administrasjonsbygg.

Totalt ombygd areal er på 2630 m2, fordelt på fem etasjer. I første etasje finner vi Servicekontoret som møter publikum og innbyggerne i kommunen. I andre etasje har Kultur og Tildeling sine kontorer, mens Plan og Byggesak holder til i tredje etasje og Eiendomsdrift i fjerde. Femte etasje inneholder nytt Beredskapsrom, møtesal og tekniske rom. Til sammen arbeider ca. 70 personer i bygget. Den eksisterende bygningsmassen ble revet til konstruktiv betong, og bygd opp igjen etter TEK 10 prinsipper i den grad det det er mulig i det bestående bygget. Servicetorget framstår i dag so et moderne kontorbygg med gode planløsninger og moderne tekniske- og IKT løsninger.

VIKINGHALLEN

Byggherre: Viking FK

Entreprisekostnad: 100 mil eks mva

Entrepriseform: Totalentreprise, NS8407

Ferdigstillelse: 2014

Rolle: Anleggsleder TE, Lønnheim Entreprenør AS


Andre opplysninger: En fotballhall (45x90m), en flerbrukshall (20x40), samt treningsrom og kantinebygg.

Bygget er gravet ned i terrenget. Det buede taket er cirka 1,5m høyere enn taket på St. Svithun skole - nabobygget.

Vikinghallen disponeres av Viking, St. Svithun videregående skolen og Stavanger kommune.


FJELL ARENA

Byggherre: Øygarden kommune

Entreprisekostnad: 120 mil eks mva

Entrepriseform: Totalentreprise, NS8407

Ferdigstillelse: 2013

Rolle: Anleggsleder TE, Lønnheim Entreprenør AS


Andre opplysninger: Sotra Arena er Fjell Kommunes`nye storstue, og Sotra Sportsklubb sin hjemmebane for håndball og basketball.

I tillegg har Sotra Sportsklubb kontorer og klubbfasiliteter i hallen.

Hallen inneholder 3 håndballflater, styrkerom, aktivitetsrom, garderobefasiliteter, kafe/kiosk, møterom og mye mer. Totalt er hallen på 9.200 kv.meter.

I Arena løsningen er det sitteplass til ca. 3.100 i tillegg til ca. 900 ståplasser. I en slik løsning vil de sammenleggbare tribunene trekkes ut og gjøre 2 håndballbaner om til 1 bane med tribuner hele veien rundt.

Den 3. spilleflaten ligger for seg selv, og har en noe lavere takhøyde enn arena-banene. Under store arrangementer vil denne spilleflaten kunne brukes til utvidet publikumsområde.